Tjänster och produkter som går att beställa via systemet

Företagsadmin

200

kr/mån

Har rätt att skapa/ändra/ta bort

 • Användare
 • Personal
 • Skapa struktur, regelverk
 • Rättigheter
 • Processflöden
 • Rutiner, instruktioner, bilagor och blanketter
 • Dokumentversioner, ändringar och godkännanden
 • Uppladdning av dokument och bilder
 • m.m.

Ansvarig

120

kr/mån

Har rätt att skapa/ändra/ta bort

 • Kompetenser
 • Kriterier
 • Uppföljningar mål och ToDo
 • Dokumentation
 • Skapa upp dokument måste godkännas (Admin)
 • Rekommendera ändringar i rutiner, instruktioner och blanketter
 • Digitala medarbetar- samtal
 • Rapporter och analyser
 • m.m

Handledare

30

kr/mån

Begränsad skapa/ändra/ta bort

 • Handledaruppgifter
 • Tillgång till vald personal
 • Skapa kriterier
 • Övriga begränsade rättigheter
 • – Processflöden
 • – Rutiner, instruktioner, bilagor och blanketter
 • Samma tillgång, se Personal

Personal

20

kr/mån

Endast läsrättigheter

 • Användare
 • Personalakt
 • Egna kompetensuppföljningar och mål
 • Medarbetarsamtal
 • Rutiner, instruktioner, bilagor och blanketter
 • Tillgång till nyheter och övrig information
 • Rapportera avvikelser, tillbud m.m.
 • *Integration med lönesystem, se sin semester, ATK m.m.

Integration
& Uppsättning

8000

kr

60

kr/mån

Vi erbjuder integration och uppsättning till följande system

 • Kontek
 • Visma
 • Hogia Lön (Webb)
 • FortNox

Har du ett annat ekonomi/personalsystem?
Begär offert.

Support och uppdateringsavtal

350

kr/mån

 • Hjälp med support- och servicefrågor
 • Tillgång till nya programversioner och felrättningar
 • Produktokvalitet Standardfunktion
 • Produktokvalitet Kundunik funktion (om kunden betalar avgift för support- och uppdateringsavtal för den specifika funktionen)
 • Konfigurationsfel (Från JA|TECH/ Partner)
 • andra fel som orsakats av mänsklig faktor på JA|TECH sida
 • Konfigurationsfel (från kunden) (med Tekniknivå 1 – Handhavandefråga).

Konsulttid

1050

kr/tim

Förstudier, projektansvar eller utbildning
På plats eller via Teams

Övrig hjälp

850

kr/tim

T.ex. hjälp med inmatning av data per påbörjad timme.

Större uppdrag

Begär offert