Mer om HR…

Effektivisera HR-processen

Vår applikation gör det möjligt att effektivisera din organisation av personalens kompetens alltifrån nyanställning till uppföljningar. Med hjälp av färdiga blanketter och rapporter kan ni se hur kompetensen är fördelad på företaget. Tydliga delegeringar och interaktiva ToDo-listor får snabbare resultat. Skicka olika typer av enkäter som utvecklingssamtal och svarsenkäter direkt till medarbetarens mobil.

Se direkta resultatet i realtid och progressiva dashboards. Slipp dubbelarbeten i olika system. Allt detta gör att du som chef sparar administrationstid och får bättre översikt till bättre och klokare beslut.

Rätt fakta för beslut

I systemet kan man snabbt söka brister på resurs eller kompetens och processer på olika nivåer, avdelningar och skift. Utifrån detta styr man verksamhetens behov av kompetensförsörjning. Vid nyanställningar eller förflyttningar säkerställs rätt introduktionsprogram.

Fokusera på era nyckelkompetenser

Se till att ha fokus på viktiga nyckelkompetenser. Samma upplägg kan även användas för anställningar där nivåer motsvarar processen till en befattning eller ansvarsområde. Varje nivå kan då stå för den del som krävs för att nå rätt kompetens. Ta rätt beslut med rätt fakta! I realtid.

Kontroll och dynamiska rapporter

Följ företaget/organisationen i realtid, skapa och följ upp viktiga strategiska nyckeltal (KPI). Dynamiska rapporter där man kan få faktabaserade underlag och följa bemanningsläge andra personal intensiva frågor. Skapa egna filtreringar som bland annat visar rapporter efter vald enhet/avdelning, arbetsform, resurs, utbildning/merit eller enstaka personer.

Dynamiska rapporter

Ta ut information utifrån ditt egna ansvarsområde. Följ utvecklingskurvan på alla nivåer inom företaget. Lägg inte massa tid på svårmanövrerade personalproblem där man inte har kontroll utan ta kontrollen utifrån rätt handlingsplaner.

Vad som ingår

 • Personalfakta, utbildningar m.m.
 • Bemanningsplaner
 • Introduktionsprogram
 • Utbildningsplaner
 • Kompetenser, nuläge och mål
 • Personakter
 • ToDo-listor
 • Digitala flöden:
 • Medarbetarsamtal
 • Kompetensutveckling
 • Mallar, blanketter
 • Dynamiska rapporter:
 • Historisk personalfakta
 • Löneutveckling
 • Kompetensanalyser
 • Utvecklingskurvor individ, avdelning, enhet, företag
 • GAP-analyser
 • Dashboard
 • *Enkäter:
 • Bygg egna enkäter
 • Smarta uppföljningar och rapporter
 • Integration med lönesystem
 • Ingen dubbelregistrering
 • Alltid ”färskdata”
 • Personalfakta individnivå
 • Kvarvarande semester
 • Kvarvarande ATK
 • Kompledighet
 • Flextid
 • Ytterligare rapporter:
 • Frånvarouppföljningar
 • Personal KPI:er

*Enkäter är ett tillägg – kontakta oss