Mer om AXARIA Ledning…

Dokumentstyrning för alla instruktioner och rutiner

Få ordning på alla era styrande dokument för företaget. I tjänsten kan ni på ett strukturerat sätt kan följa alla krav från Arbetsmiljöverkets författningssamling, SAM (AFS 2001:1) & OSA (AFS 2015:4).
ISO 9 000 Kvalitet, 14 000 Miljö, 22 000 Livsmedel, 45 000 Arbetsmiljö. Elsäkerhetslagens krav på egen kontrollprogram.

Få ordning ur kaos


Tjänsten förtydligar ansvar och roller för medarbetare och ledning samt är lätt- arbetat och vänder sig till alla inom verksamheten utifrån tydliga ansvarsnivåer. Tjänsten kan hantera stora data mängder med säkra och dagliga backuper.

Ärendehantering för avvikelser och förbättringar

Tydligt och delegerat ärendehanteringsprocess för att arbeta med avvikelser, förbättringsförslag. Varje invid ser i tydliga realtidsuppföljningar vilka ansvarspunkter man deltar eller ansvarar för att driva vidare förbättringsprocessen. Följ upp projektarbeten inom respektive område såsom kvalitets, arbetsmiljöarbetet. Få ut rapporter på individ, avdelning eller ledningsnivå.

Gör alla delaktiga

All data är tydligt specificerat inom vilka områden eller kategorier de tillhör för att få tydliga filtreringar för förbättringsarbetet. Ger perfekta för uppföljningar till olika mötesprocesser t.ex. ledningsgrupp eller avdelning.

Medarbetarvänligt med tydliga delegeringar

*Programmet har upp till 5 nivåer där man har även möjligheten skräddarsy vad en person/ansvarsroll ska få tillgång till och upplysas om i systemet. Tanken är att alla medarbetare och ledning ska ha tillgång till programmet där man själv ser på ”första” sidan vilka öppna punkter man är inblandad i eller ansvarar för.

Vi kan skräddarstyra rättigheter i tjänsten dock är det en tilläggstjänst

Möjligheter finns att skapa ett enklare intranät där man kan delge nyheter eller annan information till samtliga inom organisationen.

*) Tillägg – kontakta oss

Vad som ingår

 • Guider, mallar ISO 9001, 14001, 45001
 • Struktur, regelverk
 • Rättigheter
 • Processflöden
 • Rutiner, instruktioner, bilagor och blanketter
 • Dokumentversioner, ändringar och godkännanden
 • Uppladdning av dokument och bilder
 • Ärendehantering kopplat till olika händelser och aspekter
 • Avvikelserapportering
 • Tillbudsrapportering
 • 8 d rapporter
 • Rapportering skydd- arbetsmiljö- och brandronder
 • Notera direkt i mobilen allt som behöver rapporteras
 • Följ KPI:er i realtid:
 • Leveranssäkerhet
 • Kassationer
 • Avvikelser
 • Tillbud
 • Miljöutsläpp
 • Egna KPI:er
 • Olika diagramuppföljningar och analysverktyg med egna filtreringar