Mer om AXARIA Verksamhetstyrning

Information och kommunikation

Enkelt och tydligt intranät med nyheter och information som är viktigt för alla medarbetare. T.ex. som dagens besök, senaste nytt, VD har ordet. Viktig information m.m. direkta länkar (styrs av admin) som till olycksfall och nödsituationer, avvikelserapporter och personal- handbok.Personliga profiler och mål
Visar hur en personlig profil kan se ut

Styr din information och kommunikation

Stadig hand styr fartyget

Skapa länkar och standardisera
utefter era behov till alla era uppkopplade system


Nyheter

ToDo lista beroende ansvar och roll.
Endast en sida som styr medarbetarens arbetsdag och pågående arbeten
Smart sökfunktion, finn vad du söker!

TILLÄGG:

Integration med ert lönesystem för att få information gällande persondata i tider m.m.

AXARIA Verksamhet tre smarta tjänster i ett